Hlavní stránka

Lyžařský klub Chomutov je zapsaný spolek, který vznikl dne 2.9.1992. Po osamostatnění Lyžařského oddílu TJ VTŽ Chomutov, který byl založen 1.8.1968, navázal Lyžařský klub na činnost původního Lyžařského oddílu.

V současné době má klub 120 členů. Klub řídí 7 členný výkonný výbor, který byl zvolen na valné hromadě dne 23.10.2019. Činnost klubu kontroluje 3 členná revizní komise.

Složení výkonného výboru :  Boublík Aleš st., Jonáš Miroslav, Steňko Milan (předseda), Stehlík Libor ml., Straková Lenka (hospodářka), Vošta Pavel a Zabystřan Jan.

Složení revizní komise:  Fischer Vladimír, Míček Tomáš a Straka Karel ml.

 Lyžařský klub Chomutov, z.s.
Tomáše ze Štítného 4493
430 02 Chomutov
FIO Banka č.ú. 2900516052/2010
IČO: 47792221