Představujeme náš lyžařský klub

Lyžařský klub Chomutov je zapsaný spolek, který vznikl dne 3.9.1992. Navázal s názvem Lyžařský klub VT Chomutov na činnost původního Lyžařského oddílu TJ VTŽ Chomutov, který byl založen v listopadu1967. Předsedou byli JUDr. Karel Shejbal, ing. Zdeněk Halaš, ing. Oldřich Matouš a ing. Milan Steňko.

V současné době má klub 127 členů. Klub řídí sedmičlenný výkonný výbor, který byl zvolen na valné hromadě dne 9.11.2022. Činnost klubu kontroluje tříčlenná revizní komise.

Složení výkonného výboru : Boublík Aleš st., Boublík Aleš ml., Jonáš Miroslav (předseda), Stehlík Libor ml., Straková Lenka (hospodářka), Vošta Pavel a Zabystřan Jan.

Čestným předsedou byl výkonným výborem v prosinci 2022 jmenován dlouholetý předseda Milan Steňko, který obdržel za dlouholetou činnost v klubu od SLČR stříbrnou plaketu a stal se čestným členem svazu.

Složení revizní komise: Míček Tomáš, Straka Karel ml. a Sušický Jan.